Proceedings from FOI workshop on computational fluid dynamics

Författare:

 • Fureby Christer
 • Eliasson Peter

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0456--SE

Sidor: 240

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Workshop
 • numerisk strömningsmekanik
 • turbulensmodelering
 • förbränning
 • solid-fluidinteraktioner
 • elektrodynamik
 • numerisk analys
 • aeroakustik
 • IR-beräkningar
 • kavitation
 • workshop
 • computational fluid dynamics
 • turbulence modelling
 • combustion
 • solid-fluid interactions
 • electrodynamics
 • aeroacoustics
 • IR-calculations
 • cavitation

Sammanfattning

Föreliggande rapport är resultatet av en workshop i numerisk strömningsmekanik som hölls i Ursvik 2001-10-30 med deltagande från Beräkningsaerodynamik vid avdelningen för Flygteknik och Beräkningsfysik vid avdelningen för Vapen och skydd. Workshopen visade att FOI har en bred verksamhet inom området numerisk strömningsmekanik, från grundläggande forskning om numeriska metoder och turbulens till praktisk problemlösning som är relevant för Totalförsvaret och försvarsindustrin i Sverige. I dagsläget visar FOI goda framtidsutsikter och synergieffekter kan uppnås genom samverkan i nya projekt som tillvaratar gruppernas respektive kompetenser.