Möjligheter med materialmodellering

Författare:

 • Fagerström Jan
 • Kariis Hans
 • Savage Steven
 • Strifors Hans
 • Pohl Anna
 • Wellander Niklas

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0479--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • materialmodellering
 • material
 • teori
 • beräkningar
 • sensorer
 • elektromagnetiska egenskaper
 • optiska egenskaper
 • signaturanpassning
 • materials modelling
 • material
 • theory
 • computation
 • sensor
 • electromagnetic properties
 • optical properties
 • signature management
 • low observable
 • stealth

Sammanfattning

Modellering av material, dvs formulering, implementering och tillämpning av teoretiska modeller i materialforskningen är ett kraftigt växande forskningsområde. Denna rapport ger en överblick över området med syftet att definiera vad som menas med materialmodellering, och att visa hur materialmodellering kan stärka forskningen vid FOI, särskilt forskningen inriktad mot sensortillämpningar. Efter en introduktion och allmän bakgrund presenteras några försvarstillämpningar och hur forskningen kring dessa kan stärkas av materialmodellering. Därefter ges en kort översikt över nuvarande forskning inom materialmodellering dels internationellt, och dels inom FOI. Ett urval av viktiga metoder inom materialmodellering som är av stort intresse för sensortillämpningar beskrivs relativt ingående. Slutligen presenteras en vision för hur en framtida verksamhet inom materialmodellering kan se ut vid avdelningen för Sensorteknik, samt några generiska projektförslag.