Som ett antraxbrev med posten : en sammanställning av mjältbrandsfallen i USA hösten 2001

Författare:

  • Melin Lena
  • Norlander Lena

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0492--SE

Sidor: 86

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Antrax
  • mjältbrand
  • terrorism
  • anthrax

Sammanfattning

I de tusentals pulverbrev som sänts till olika mottagare i USA under de senaste åren har det ofta varnats för mjältbrandssmitta men det var först i oktober-november 2001 som smittämnet verkligen sändes per brev. De fem brev som anses ha innehållit smitta orsakade att 22 personer insjuknade i mjältbrand och att många tusen personer exponerades för smittan. Av de 11 personer som drabbats av den ovanliga lungformen av mjältbrand avled fem. Antraxbreven gas även upphov till omfattande kontaminering av de byggnader där breven öppnades och av sorteringsanläggninar där breven passerade samt kontaminering av andra försändelser. Två av lungantraxfallen med dödlig utgång anses ha smittats av sådana korskontaminerade brev. Mjältbrandsbakterien, Bacillus anthracis, har egenskaper som gör den attraktiv som biologiskt stridsmedel, bl.a. bildar den en ytterst stabil sporform, och den har ingått i flera länders offensiva program. Antraxbreven innehöll sporpreparationer som i hög grad liknade de sporer som framställdes inom det amerikanska offensiva programmet (avslutades 1969). Det innebär att preparationen var av optimal partikelstorlek för att spridas via luft och orsaka infektion via lungorna, samt hade hög koncentration och renhet. Sporerna hade specialbehandlats för atyt undvika hopklumpning. Gärningsmannen var i juni 2002 ännu inte identifierad men är enligt FBIs uttalanden med största sannolikhet en forskare med anknytning till ett försvarsinstitut. Han har troligen arbetat med antraxsporer, har god kunskap om smittämnet och är vaccinerad mot sjukdomen.