Object and feature recognition in a digital terrain model

Författare:

 • Sjövall Mats

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0499--SE

Sidor: 48

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • digital terrängmodell
 • laserradar
 • symbolisk struktur
 • framkomlighet
 • dike
 • kulle
 • digital terrain model
 • laser radar
 • symbolic structure
 • drivability
 • ditch
 • hill

Sammanfattning

En metod för objekt- och särdragsigenkänning är användbar i många olika sammanhang. Den viktigaste tillämpningen är kanske simuleringar och andra typer av 3D-visualiseringar där det finns ett behov att bestämma position och egenskaper för ett stort antal olika objekt. Olika terränganalysproblem kan lösas, t.ex. framkomlighet där upptäckt av platta ytor kan användas för att bestämma om terrängen är lämplig för att framföra fordon och om det är möjligt att landa med helikopter. I detta examensarbete har en metod för att hitta terrängobjekt som använder en symbolisk struktur tagits fram. Metoden kan hitta långa smala, raka och kurviga diken såväl som åsar, kullar och vägar. Detta åstadkoms genom att metoden hittar olika terrängsegment som är unika för terrängobjektet och sedan kopplar ihop dessa till kompletta objekt. Segmenten hittas med hjälp av mönstermatchningstekniker. Utvärderingen av algoritmerna har gjorts på data från en flygning med laserradarsystemet TopEyeTM.