Bakteriella biosensorer och kemisk detektion, lägesrapport

Författare:

  • Sarholm Lena

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0511--SE

Sidor: 16

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Bakteriella biosensorer
  • kemisk detektion av explosivämnen
  • landmindetektion
  • bacterial biosensors
  • chemical detection of explosives
  • mine detection

Sammanfattning

Rapporten redovisar genomfört arbete under första halvåret 2002 i projektet Landminsystem. Teoretisk bakgrund beskrivs för användningen av Bakteriella biosensorer för detektion av mineringar. Det arbete som genomförts samt de resultat som hittills uppnåtts redovisas. Arbetet med att utveckla upparbetnings- och analysmetoder för luft- och jordprov redovisas liksom pågående arbeten med nedbrytningsbara energetiska salter och polymerer. En vetenskaplig artikel "Response Mechanisms of Thermoionic Detectors with Enhanced Nitrogen Selectivity" publicerad i tidskriften Analytical Chemistry 2001, 73 5698-5703 finns bifogad i Bilaga 1. Den beskrivna gaskromatografidetektorn används inom minprojekten för att detektera nitroaromater i jord- och luftmatriser.