Slutrapport - Strategiskt kompetensutvecklingsprojekt - Gradient- och matrismaterial

Författare:

 • Oskarsson Magnus

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0514--SE

Sidor: 10

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • SPS
 • gradient material
 • matrismaterial
 • aluminiumoxid
 • Al2O3
 • SiC-whiskers
 • titanborid
 • TiB2
 • SPS
 • gradient materials
 • matrix materials
 • alumina
 • Al2O3
 • SiC-whiskers
 • titanium
 • Ti
 • titaniumdiboride
 • TiB2

Sammanfattning

Denna slutrapport redogör för syftet med att genomföra, vad som åstadkommits samt framtid för internfinansierat kompetensutvecklingsprojekt "Gradient- och matrismaterial".