Tuneable lasers for countermeasures - a literature survey

Författare:

  • Eriksson Anders
  • Steinvall Ove
  • Sjöqvist Lars
  • Lindgren Mikael

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0536--SE

Sidor: 39

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • DIRCM
  • Nd:YAG
  • DPSS
  • OPO

Sammanfattning

Riktade IR motmedel (eng. DIRCM) mot IR-robotar kommer att kräva avstämbara laserkällor. Detta är möjligt att uppnå om man använder en pumplaser och våglängdskonvertering t e x med OPO (optiska parametriska oscillatorer) för att uppnå avstämning i 2-5 µm men även 8-12 µm -fönstren i atmosfären. Utveckling av laserkällor inom dessa våglängdsområden för DIRCM har nu återupptagits vid FOI. Denna rapport beskriver helt kort hotutvecklingen på sensorsidan varefter en översikt över pågående internationell utveckling av DIRCM och därmed relaterade system ges. Några metoder för frekvenskonvertering diskuteras och förklaras. Olika pumpkällor diskuteras helt kort varefter rapporten ger en litteraturöversikt av olika IR-OPO tekniker föl konvertering till mellan-IR området. Slutligen ges förslag på verksamhet samt en lista på några relevanta forskningsproblem inom området.