Shock wave loading of concrete grout using a plane wave generator

Författare:

 • Unosson Mattias

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0550--SE

Sidor: 36

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Stötvåg
 • tillståndsekvation
 • betongpasta
 • simulering
 • planvågsexperiment
 • shock wave
 • equation of state
 • concrete grout
 • simulation
 • palne wave experiments

Sammanfattning

I rapporten presenteras en serie experiment i vilken cirkulära skivor av betongpasta belastas med plana stötvågor. Planvågsgenererande laddningar användes för att skapa belastningen och registrering av spanning och ankomsttid gjordes med kalibrerade piezoelektriska spänningsgivare (PVDF) och piezoelektriska pinnar. Finita elementanalyser användes för design av försöksuppställningen. Från de experimentella resultaten togs punkter på tillståndsekvationen fram genom impedansanpassning med Lexan. De registrerade amplituderna från PVDF-givarna var för låga på grund av kortslutning under stötvågens passage. Skivorna av betongpasta förvarades i vatten fram till försökens genomförande för att minimera risken för sprickor. Slutsatserna var att provningmetoden är lämplig för att ta fram punkter över 15 GPa på tillståndsekvationen.