KRYP, ett finita elementprogram för kristallplasticitet

Författare:

  • Olovsson Lars
  • Unosson Mattias

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0551--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Kristallplasticitet
  • finita elementmetoden
  • egenutvecklad mjukvara
  • crystal plasticity
  • finite element method
  • in-house software

Sammanfattning

KRYP är ett finita elementverktyg för kristallplasticitetsberäkningar Teorin är baserad på kontinuumsmekanik där dislokationer beskrivs med fältvariabler. Inom ramen för projektet Lätta skydd har KRYP gjorts mer användarvänligt. Dessutom har ny funktionalitet lagts in i programmet.