SIGGE V1.0B. Users guide

Författare:

  • Andersson Marlene
  • Karlsson Ingmar

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0554--SE

Sidor: 35

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • IR-signatur
  • SIGGE
  • dokumentation
  • IR-signature
  • SIGGE
  • documentation

Sammanfattning

Ett programpaket, SIGGE, för beräkning av IR-signaturer är under utveckling. En detaljerad beskrivning av en B-version presenteras i den här rapporten tillsammans med en kort manual som beskriver hur programmet körs.