Validation of the computer program SIGGE against spectral IR-measurements on an engine test rig

Författare:

 • Andersson Marlene

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0555--SE

Sidor: 35

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • IR-signatur
 • SIGGE
 • validering
 • plym
 • flamma
 • IR-signature
 • SIGGE
 • validation
 • plume
 • flame

Sammanfattning

IR-signaturkoden SIGGE har blivit validerad med hjälp av spektrala IR-mätningar utförda på en motortestrigg. Beräkningar av IR-strålning från gaser, som CO2 och H2O, har jämförts med experimentella data. Beräkningarna har gjorts i vågtalsintervallet n = 1500 cm-1 - 4500 cm-1, med tre olika upplösningar, Dn = 5 cm-1, 16 cm-1 och 25 cm-1. Resultatet är tillfredställande och utvecklingen av SIGGE kommer att fortgå.