FOX-7 Sönderfallsstudier: Del 1

Författare:

 • Bergman Helena
 • Wallin Sara
 • Östmark Henric

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0570--SE

Sidor: 11

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • FOX-7
 • DSC
 • masspektrometri
 • sönderfallsstudier
 • FOX-7
 • DSC
 • mass spectrometry
 • descomposition studies

Sammanfattning

FOX-7 är en substans som rönt stort intresse på grund av sin låga känslighet och relativt höga prestanda. I denna rapport presenteras den första delen av en sönderfallsstudie som påbörjats för att ge ett underlag för bedömningar av lämpliga applikationer för substansen. Undersökningarna kommer att kunna ge indata till framtida modeller samt ge värdefull infromation om möjligheten till lagring av substansen. I rapporten presenteras data från DSC och olika masspektroskopiska experiment.