Temporala displayer

Författare:

 • Strömberg Dan
 • Andersson Maria
 • Pettersson Göran
 • Forsgren Robert

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0576--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • hotdisplay
 • temporaldisplay
 • operatör
 • målklassificering
 • markovmodeller
 • kognitionsvetenskap
 • temporal display
 • threat display
 • operator
 • target classification
 • markov models
 • cognitive science

Sammanfattning

Temporaldisplayen är ett sätt att grafiskt illustrera hotsituationen för en plattformsoperatör (flygförare, fartygsoperatör, markfordonsförare) i strid. Den har vuxit fram ur insikten att varje rörlig plattform har ett energiinnehåll i sin rörelse relativt andra plattformar, och att detta energiinnehåll kan uttryckas i termer av handlingsmöjligheter och tidsintervall. Rapporten beskriver hur dessa förhållanden kan illustreras med grafisk teknik i en temporaldisplay, ibland också kallad för hotdisplay. Dessutom behandlas en för temporaldisplayen viktig informationskälla, nämligen en metod för att ur sensormätdata dra slutsatser om måltyp hos observerade plattformar i omvärlden. Denna metod är dolda Markovmodeller, och i ett exempel visas hur rörelsebeteenden hos flygplan kan avslöja något om vad för slags flygplan det är. Avslutningsvis presenteras en teoribildning inom kognitionsvetenskapen där operatör och maskin beskrivs i en gemensam terminologi med syftet att bättre kunna integrera operatören och operatörsrollen i komplexa tekniska system. Cognitive Systems Engineering behandlar beslutsloopen som en för människan och maskinen gemensam grundkomponent i alla slags beslutsstödsverktyg.