Snabbladdning av kondensatorer - en sammanfattning av ett examensarbete vid Uppsala universitet

Författare:

  • Larsson Anders

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0590--SE

Sidor: 13

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Vid snabb upp- och urladdning av kondensatorer kan man överladda dessa till avsevärt högre energidensitet än nominellt. Denna rapport sammanfattar ett examensarbete bedrivet vid avdelningen för elektricitetslära och åskforskning, Uppsala universitet, där kommersiellt tillgängliga kondensatorer snabbt har laddats upp och laddats ur och deras förmåga till överladdning studerats.