The voltage gradient along a lightning channel during strikes to aircraft

Författare:

  • Larsson Anders

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0591--SE

Sidor: 15

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Blixtnedslag
  • flygplan
  • numeriska simularingar
  • lightning
  • aircraft
  • numerical simulation

Sammanfattning

Blixtnedslag i flygplan är ett hot mot flygsäkerheten. När ett flygplan träffas av blixten sveper blixtkanalen längs flygplanskroppen. En viktig egenskap hos blixtkanalen som bestämmer var på flygplanskroppen som den kan befinn sig är spänningsfallet längs kanalen. Idenna rapport analyseras detta spänningsfall för att användas i numeriska beräkningar av hur blixtkanalen sveper längs en flygplanskropp.