Styrning av samverkande robotar - Lägesrapport 2002-09-30

Författare:

  • Alvå Peter
  • Fokas Antonios
  • Hamberg Johan
  • Lennartsson Anders
  • Pelo Johan

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0593--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Rapporten beskriver arbetsläget i projektet Styrning av samverkande robotar som ingår i FoT-området Vapen, Verkan och Skydd med Styrda vapen. En genomgång görs av innevarande års verksamhet beträffande Systemstudie för autonomt samverkande robotsystem. Styrlag för nära optimal målsökning och Utveckling av simuleringsmiljö för samverkande robotsystem. Rapporten innehåller också en sammanfattning av tidigare års verksamhet samt idéer om fortsatt arbete.