Kerampansar mot tyngre KE-hot

Författare:

  • Lundberg Patrik

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0596--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • pansar
  • ballistiskt skydd
  • kerampansar
  • armour
  • ballistic protection
  • ceramic armour
  • Vapen och Skydd

Sammanfattning

Kerampansar tillhör kategorin konsumerande pansar, dvs de ska skydda genom att i huvudsak konsumera projektilen, inte slå sönder och rotera den som är huvudfunktionen hos t ex ett reaktivt pansar. De material som används i konsumerande pansar är huvudsakligen metaller och keramer. Metaller används för att de förutom god skyddsförmåga också relativt enkelt kan användas som konstruktionsmaterial och keramer för att de, rätt använda, har väsentligt bättre viktskyddsförmåga än metaller. I denna rapport diskuteras dagens kerampansar mot tyngre KE-projektiler och dessutom redovisas två intressanta utvecklingsmöjligheter som kan få stor betydelse i en nära framtid: - dels kerampansar där projektilen inte kan penetrera kerammaterialet utan stoppas redan på dess yta, s.k. stela väggen-pansar (interface defeat eller dwell på engelska). - dels kerampansar där kerammaterialets intakta hållfasthet kan bibehållas även om penetrationen startar. Denna typ av kerampansar kallar vi här högpresterande kerampansar.