Eldrörserosion och beläggning av eldrör - en litteraturstudie

Författare:

  • Magnusson Pernilla

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0606--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Eldrörserosion
  • eldrörsmaterial
  • krutgaser
  • beläggningar
  • gun barrel erosion
  • gun barrel materials
  • propellant gases
  • coatings

Sammanfattning

Erosion är den största bidragande orsaken till förkortad livslängd för eldrör. Precisionen, mynningshastigheten och räckvidden försämras drastiskt då ytan i eldröret påverkats av erosion. I den här studien beskrivs olika eldrörsmaterial, vad som händer i eldröret under avfyrning och olika sätt att minska erosionen. Det mest erosionsutsatta området i eldröret är där det smalnar av och räfflingen börjar. Erosionsprocessen kan delas in i tre olika grupper där alla grupper påverkas av varandra; termiska, kemiska och mekaniska faktorer. Genom att förändra krutet kan man minska temperaturen och/eller reaktiviteten på krutgaserna, men då påverkas också skjutvapnets prestanda. Eldrörsmaterialet kan förbättras eller skyddas på olika sätt, i den här studien diskuteras: modifiering av hela eldrörsmaterialet och olika beläggningar på insidan av eldröret. Tyngdpunkten ligger på olika beläggningsalternativ av eldrörets insida samt beläggningstekniker. Titandiborid (TiB2) och titannitrid (TiN) är lovande keramiska beläggningsmaterial som har de önskvärda egenskaperna för att kunna fungera som beläggning i eldrör. Krom är en bra kandidat för metallerna eftersom det har många av de önskvärda egenskaperna och dess roll som eldrörsbeläggning är mycket väldokumenterad.