HFES 2002 - reserapport

Författare:

  • Fransson Johan
  • Albinsson Pär-Anders

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0656--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • kommunikationsanalys
  • visualisering
  • användbarhet
  • utveckling
  • communication analysis
  • visualization
  • usability
  • development

Sammanfattning

Inom ramen för projektet LedFram har vi besökt Human Factors and Ergonomics Societys årliga konferens, HFES 2002. Konferensen är mycket stor och innefattar många sessioner inom flera områden. Vi har koncentrerat oss i första hand på aspekter som är relevanta för Stridsledningssystem bataljon (SLB) och Informationssystem Mark (IS Mark). Denna reserapport sammanfattar några av de sessioner vi tog del av samt knyter resultaten till vår egen forskning och LedFrams nytta.