Skydd mot precisionsbekämpning av anläggningsplattformar - Förstudie

Författare:

 • Hansson Håkan

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0680--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Precisionsbekämpning
 • varnings- och motverkanssystem
 • VMS
 • sensoraktiverade skydd
 • SAS
 • anläggningar
 • SAT
 • precision engagement
 • PE
 • defensive aid suite
 • DAS
 • active protection system
 • low obserables
 • fortification
 • harden structures