Realtidssimuleringar av målsökare och motmedel (rök, vattendimma) i en komplex bakgrundsmiljö

Författare:

 • Wigren Christer

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0694--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • simulering
 • realtid
 • målsökare
 • motmedel
 • multispektral vattendimma
 • rök
 • simulation
 • real time
 • target tracker/seeker
 • countermeasure
 • multispectral waterfog
 • smoke

Sammanfattning

Realtidssimulering med simuleringsverktyg som används för förberedelser och utvärdering av försök med multispektral skyddsrök (t.ex. multispektral vattendimma) och för kompletteringssimuleringar i syntetiska miljöer beskrivs. Rapporten visar på att en realtidsanpassning av simuleringsverktyg väsentligt kan öka användbarheten av dessa. Hur en realtidsanpassning har/ska gå till diskuterats. Realtidsanpassningen kan delas in i två delar, en del som har med grafikgenerering att göra (innefattar bl.a. motmedelsmodellen) och en del som har med bildbehandling att göra (målföljare/målsökare). Realtidsanpassning av målföljarmodellen innebär bl.a. att simuleringar kan göras med mer avancerade målsökaralgoritmer (t ex multisensormålsökare) och att simuleringarna kan göras direkt mot sensorsignalen.