Plattformar i nätverk - Mjukvaruarkitektur och operatörstjänster

Författare:

 • Berg Tomas
 • Lantz Fredrik
 • Strömberg Dan

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0696--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • operatör
 • tjänst
 • uppgift
 • agent
 • plattform
 • arkitektur
 • programvara
 • mellanvara
 • nät
 • operator
 • service
 • task
 • platform
 • architecture
 • software
 • middleware
 • network

Sammanfattning

Rapporten har två huvudbudskap: (1) Nätverkslösningar kräver speciell mjukvarumetodik, och (2) För framgångsrik informationshantering i plattformsnätverk krävs en öppen systemansats samt enkla basprinciper och flexibla byggstenar. Högkvalitativ mjukvaruarkitektur är ett fundament och förutsättning för samverkan mellan operatörer i mobila farkoster i militära tillämpningar. Krav och former för - samt innehåll i - en sådan arkitektur diskuteras. Avsikten är att identifiera metoder och verktyg med vilka operatörer i plattformar av olika slag kan samverka i gemensamma insatser och uppgifter. Exempel på sådana tjänster ges. Den föreslagna arkitekturen konkretiseras med en egenutvecklad programvara för plattformsbaserad datafusion och sensorstyrning. En datafusionsnod samordnar dessa processer i varje plattform. Konkurrerande sensorberoende uppgifter kan genereras av operatörer och plattforms-burna delsystem. Agentteknik används för att modellera dessa uppgifter. Ett ramverk för nätorienterad programvara bildar grund för plattformsextern kommunikation. Möjligheterna att tillgodose krav på kvalitet, interoperabilitet, dynamiska scenarier och utvidgningsbarhet diskuteras. Jämförelse görs med internationella, främst USA-ledda, forskningsprogram med likartade mål. Relaterade industriprojekt jämförs och kommenteras.