Reflections on practical representation design

Författare:

  • Albinsson Pär-Anders
  • Alfredson Jens

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0716--SE

Sidor: 31

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • representationsdesign
  • exempel
  • representation design
  • examples

Sammanfattning

Många system idag ökar i komplexitet. Stora system där människan är en central del är i behov av metoder och teknik för att designa och utveckla effektiva och användbara lösningar. Denna rapport tittar på representationsdesign - ett angreppssätt som försöker komma åt dessa problem. Efter en presentation av den grundläggande teorin diskuteras en praktisk ansats av representationsdesign. Två centrala delar reflekteras över i mer detalj - referensramar och referensformer. Exempel belyser innebörden av dessa begrepp. Två kapitel tar upp användandet av metaforer för navigation och sökning, samt hur displaydesign relaterar till representationsdesign.