Användning av fysikalisk optik vid multipelreflektion för beräkning av radarmålarea

Författare:

 • Gustafsson Magnus

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0737--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • PO-PO
 • geometrisk optik
 • fysikalisk optik
 • radarmålarea
 • dihedral
 • numerisk integration
 • geometrical optics
 • physical optics
 • RCS
 • dihedral
 • numerical integration

Sammanfattning

Det har visat sig att fysikalisk optik (PO) i kombination med geometrisk optik (GO) har relativt stora begränsningar vad gäller beräkning av radarmålarea för objekt där interaktion mellan delytor uppkommer. En metod, PO-PO har därför utvecklats för att korrigera de fel som uppkommer när fysikalisk optik tillsammans med geometrisk optik används för att beräkna multipelreflektioner. Metoden har använts för beräkning av radarmålarea på en 100 graders dihedral. Resultaten visar på god överensstämmelse med momentmetodresultat för vertikal polarisation vilket gör metoden användbar för beräkning av radarmålarea.