Production of nanocomposites

Författare:

  • Savage Steven

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0742--SE

Sidor: 13

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar det arbete som utförts under 2002 gällande tillverkning av polymerbaserade nanokompositmaterialer. Två andra rapporter har publicerats under året och dessa presenterar arbetet mera utförligt. Hänvisningar finns till dessa rapporter. Dessutom har en presentation gjorts vid "International Conference on Nanostructured Materials" i juli 2002. Under året har tyngdpunkten lagts på syntes av ferritnanopartiklar med olika sammansättningar och preliminära experiment har utförts i syfte att integrera dessa i en akrylat polymermatris. Nyligen har en apparat för ultraviolett härdning av polymerer konstruerats, tester kommer att genomföras innan årets slut. Nästa år kommer vi att fokusera på att optimera polymermatriser och på funktionalisering av nanopartikelytorna. Initiala mätningar på mikrovågsegenskaperna i de tillverkade materialproven har gjorts. Experimenten lyckades men visar att vi har ännu inte uppnått de önskade materialegenskaperna i de tillverkade materialen.