Analysis of LFM pulses received by a hydrophone array in shallow water

Författare:

  • Thorén Patrik

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0755--SE

Sidor: 18

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Undervattensakustik
  • ljudutbredning
  • strålteori
  • reflektionskoefficient
  • underwater acoustics
  • sound propagation
  • ray theory
  • reflection coefficient

Sammanfattning

Rapporten presenterar en analys av linjära FM-pulser upptagna med en vertikal 8-elements hydrofonarray, på grunt vatten i Stockholms skärgård, maj 2001. Vattendjupet vid försöksområdet varierade mellan 28 och 42 m och pulserna kom från en isotropisk ljudkälla med avstånd 50 till 700 m från mottagaren. Ljudkällan befann sig på 5 och 27 m djup. Syftet med experimentet var att (i) identifiera multipla ankomster i data och uppskatta ankomsttiderna med hjälp av pulskompressionsteknik med replikakorrelation. (ii) identifiera utbredningsvägar hos de observerade ankomster med hjälp av ljudutbredningsmodellering med strålteori. (iii) om möjligt, uppskatta bottnens reflektionskoefficienter ur ankomster från bottenreflektioner för att komplettera tidigare analyser vid experimentområdet. Identifiering av olika ankomster lyckades i några fall. För de flesta experimenten kunde ej ytekot separeras från den direkta ankomsten. För de experiment där separation lyckades passade de medelst ljudutbredningsmodeller uträknade ankomsttiderna väl med observerade data. Ankomster från botteneko kunde ej detekteras, förutom möjliga ekon från stora objekt, liggande på botten långt från hydrofon-källa-linjen.