Evaluation of diffuse blastwave induced brain injury using EEG

Författare:

 • Risling Mårten
 • Sunesson Anders
 • Bursell Jenny
 • Larsson Inga-Lisa
 • Persson Jonas

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0757--SE

Sidor: 6

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Vapentraumatologi
 • sårbarhet
 • tryckvågseffekter
 • verkansvärdering
 • skallskador
 • hjärnan
 • weapon traumatology
 • human vulnerability
 • shock wave effects
 • assessment of human effects
 • head injury

Sammanfattning

Electroecephalogram (EEG) kan ge värdefull information om den elektriska aktiviteten i hjärnans ytliga delar. EEG kan användas som underlag för diagnos av fokala kramper, men även ge information om diffus påverkan av hjärnan. I denna studie har vi undersökt om EEG kan användas för att beskriva påverkan på nervsystemet efter explosionsutlöst stötvåg. Vuxna sövda råttor exponerades i en specialbyggd testtub för stötvågor från 1-3 g PETN som bringades att detonera på ett avstånd av 1 meter från det sövda djuret. EEG, hjärtrytm och adningsaktivitet registrerades kontinuerligt från 5 minuter före explosionen till 30 minuter efter. Resultaten visar att detonationen medförde en sänkning av såväl amplitud som frekvens av EEG. Effekterna stod i direkt relation till laddningens storlek. Det bedöms som troligt att effekterna är så stora att de skulle leda till en medvetandeförändring hos en icke sövd exponerad individ. Efter detonation av 2 och 3 grams laddning kvarstod effekter på EEG under hela observationstiden. En sänkning av hjärtfrekvens och upp till en ca 30 sekunder lång apné (andningsuppehåll) efter detonationen kan ha bidragit till effekterna på EEG. Vi konkluderar att EEG bör vara en värdefull komponent i den kliniska utvärderingen av skador inducerade av detonation av explosivämnen.