Improvement of vapour sampling and analysis techniques for TNT and related compounds. Sub-study 4: Vapour sampling and analysis in the project Mine Detection Dogs

Författare:

  • Carlsson Håkan
  • Kjellström Ann

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0760--SE

Sidor: 27

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Landminor
  • TNT
  • minhundar
  • filter
  • land mines
  • TNT
  • mine dogs
  • filters

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utvärdera Mechems luftprovtagningssystem som används i samband med detektion av landminor med hjälp av minhundar, Remote Explosive Scent Tracing (REST). När REST tekniken används samplas luftprov in över vägytor och analyseras därefter av specialtränade explosivämnessökande hundar. Luftprovtagningen utförs med hjälp av en luftpump som bärs på ryggen. Luften pumpas kontinuerligt igenom ett filter som är designat att adsorbera explosivämne. I detta projekt fokuserades provinsamlingen på trinitrotoluen (TNT) och relaterade föreningar. Förutom utvärderingen av Mechems system har tillvägagångssättet för luftprovtagning förbättrats genom utveckling av filter/adsorbent och provtagningsutrustning. Metoder för förvaring och tillvägagångssätt för att introducera filterinnehållet till hundar har studerats inom detta projekt. För att verifiera innehållet av explosivämne på de provtagna filtren har kemiska analysmetoder tagits fram. Projektet var en delstudie av luftprovtagning och analys i projektet "Mine Detection Dogs" implementerat och finansierat av Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD) via Räddningsverket.