Bredbandiga rekonfigurerbara aktiva effektdelare/kombinerare för multifunktionssystem

Författare:

 • Alfredson Mattias
 • Samuelsson Carl
 • Nilsson Tony
 • Ouacha Aziz

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0762--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • rekonfigurerbar
 • bredbandig
 • MIMIC
 • pHEMT
 • multifunktion
 • aktiv effektdelare
 • aktiv effektkombinerare
 • reconfigurable
 • broadband
 • multifunction
 • active power splitter
 • active power combiner

Sammanfattning

Denna rapport beskriver arbetet som utförts inom ett projekt kallat REKON. Syftet är att studera en typ av analoga rekonfigurerbara kretsar. De kretsar som studerats inom REKON projektet är rekonfigurerbara bredbandiga aktiva effektdelare och effektkombinerare i MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuits) utförande för multifunktionsantenner. Ett flertal framtida militära plattformar kommer i framtiden att vara försedda med ett kombinerat system för radar, kommunikation och telekrig (EW). Detta kan kallas ett multifunktionsantennsystem (MFA-system) med en gemensam uppsättning lobformande nätverk, sändar/mottagar-moduler och antenn. En lösning för ett gemensamt rekonfigurerbart lobformande nätverk erhålls genom en kombination av ett antal av de av oss föreslagna rekonfigurerbara effektdelama/kombinerarna. Rekonfigurerbarhet behövs ej enbart i fördelningsnätet för lobformning utan även i effektförstärkarsteget närmast antennelementen. En rekonfigurerbar effektförstärkare ger då en möjlighet att reducera radarmålytan för avstängda delar av aperturen genom att rekonfigurera förstärkarsteget till en adaptiv terminering för antennelementet. Konceptet som har visat sig framgångsrikt i praktiken medför att vi tagit ett steg närmare visionen om multifunktionsantenner som om de realiseras kommer att medföra såväl ökad funktionalitet som minskade totalkostnader och minskad radarmålarea för systemen. Forskningsresultaten kommer svensk försvarsindustri till nytta genom bl a samarbetsprojekt som MFA (MultiFunktionsAntenner) och ESGAS.