Årsrapport 2002 för FoT-området Materialteknik

Författare:

  • Callenås Anders

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0781--SE

Sidor: 11

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Materialteknik
  • nanostrukturella material

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar översiktligt FOIs forskning under 2002 inom FoT-området Materialteknik.