Årsrapport 2002 för FOIs forskning inom FoT-området Vapentraumatologi

Författare:

 • Kjellström Thomas B

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0783--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Vapentraumatologi
 • sårballistik
 • sårbarhet
 • skyddsvästar
 • tryckvågseffekter
 • verkansvärdering
 • undervattensdetonationer
 • skallskador
 • weapon´s traumatology
 • wound ballistics
 • human vulnerability
 • shock wave effects
 • under water detonations
 • assessment of human effects
 • head injury

Sammanfattning

Under 2002 har forskning bedrivits inom följande försvarsmaktsprojekt: Effekter av vapengenererad energitransmission ffa till centrala nervsystemet, Vapeneffekter på cellnivå, Sårballistik och skydd, Vapeneffekter på människa och Biomedicinska effekter av undervattensdetonationer. Det sistnämnda projektet är nytillkommet och har uppstartats under löpande budgetår. Integrationen av teknisk och medicinsk forskning har fortsatt, främst inom Sårballistik och skydd och Biomedicinska effekter av undervattensdetonationer. Två nya medarbetare har kunnat rekryteras och två doktorander har under året framgångsrikt försvarat sina avhandlingar vid disputation för medicine doktorsgraden vid Karolinska institutet. Ett antal vetenskapliga artiklar har publicerats och ett antal konferensbidrag har presenterats vid internationella vetenskapliga kongresser. Det viktigaste vetenskapliga resultaten har under året varit: 1/ Kartläggandet av betydelsen av t.ex. vascular endothelium growth factor (VEGF) och transportmolekylen GLUT1 m. fl. som indikatorer i nervsystemet. 2/ Påvisandet av att hjärnans elektriska aktivitet, registrerad som EEG, påverkas på ett likartat sätt oavsett om försöksdjuret (råtta, gris) utsätts luftstötvåg, HPM-exponering eller högenergiskott mot skyddsväst (BABT). 3/ Endotelceller som utsätts för HPM uppvisar påverkan på delar av cellskelettet, geometriska formförändringar och påverkan på VEGF. 4/ Sövda, spontanandande grisar som utsätts för BABT uppvisar andningsstopp upp till 44 sekunder, lungskador och EEG-påverkan enligt ovan. 5/ Datorsimuleringsprogrammet ComputerMan /framtaget för splitter) kan inte användas för projektiler.