Årsrapport 2002 för FOIs forskning inom Stöd till säkerhet och beredskap

Författare:

 • Mittermaier Eva

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0784--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Krishantering
 • beredskap
 • materielförsörjning
 • infrastruktur
 • ledning
 • energi
 • miljö
 • crisis management
 • security
 • safety
 • preparedness
 • armaments acquisition
 • infrastructure
 • command
 • energy
 • environment

Sammanfattning

Årsrapporten redovisar behandlade frågor och forskningsmål, aktiviteter, framkomna resultat och slutsatser, kunskapsspridning, nytta och effekter för kunden, förekomst av internationella avtal, samt eventuell fortsättning för respektive projekt.

Dela sidan