Årsrapport 2002 för FOIs forskning inom Stöd till säkerhet och beredskap

Författare:

 • Mittermaier Eva

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0784--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Krishantering
 • beredskap
 • materielförsörjning
 • infrastruktur
 • ledning
 • energi
 • miljö
 • crisis management
 • security
 • safety
 • preparedness
 • armaments acquisition
 • infrastructure
 • command
 • energy
 • environment

Sammanfattning

Årsrapporten redovisar behandlade frågor och forskningsmål, aktiviteter, framkomna resultat och slutsatser, kunskapsspridning, nytta och effekter för kunden, förekomst av internationella avtal, samt eventuell fortsättning för respektive projekt.