Teknisk översikt och prognos 2002-2020 för området Informationsfusion

Författare:

 • Svensson Per (Ed.)

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0798--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Informationskvalitet
 • informationsmedvetenhet
 • situationsanalys
 • effektanalys
 • adaption
 • resursallokering
 • soft computing
 • information quality
 • information awareness
 • situation assessment
 • impact assessment
 • adaption
 • resource allocation
 • soft computing

Sammanfattning

Vi bedömer att det inom tio år kommer att kunna finnas för det svenska försvaret praktiskt användbar metodik för informationsfusion, särskilt för situationsanalys i markstridsscenarier, och att ytterligare 10 års fokuserad forskning kommer att kunna leda till effektiva, starkt produktivitetshöjande sådana system inom ramen för det nätverksbaserade försvaret. En viktig förutsättning för vår prognos är att kvalitén och omfattningen av denna forskning inte minskar utan i stället fortsätter att höjas successivt under de närmaste 5-10 åren. Även i fortsättningen kommer utvecklingen av denna metodik i första hand att baseras på grundforskningsnära tillämpad forskning.