Kroppsskyddets inverkan på prestation och fysisk belastning

Författare:

 • Danielsson Ulf
 • Bergh Ulf
 • Grambo Stig

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0799--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Stridsförmåga
 • börda
 • vikt
 • fysisk kapacitet
 • combat performance
 • carried burden
 • weight
 • physical capacity

Sammanfattning

Studien beskriver inverkan av 3 skyddsutrustningsalternativ på fysisk prestation och belastning. Sju aktiviteter genomfördes av tio försökspersoner. Utrustningarna var fältuniform med stridsutrustning (FU), vikt 19,0 kg; FU med Kroppsskydd 94 (FUK), vikt 23,6 kg; FUK förstärkt med keramplattor (FUKP), vikt 29,7 kg. Aktiviteterna var äntring i nät, skjutning i liggande ställning utan stöd på avståndet 100 m och 200 m dels i vila, dels efter 200 m löpning; handgranatkastning i liggande, knästående och stående position; rusch fram och tillbaka 8 gånger med knästående eldställning och vändning var 25:e m; ålning medelst slingring genom ett 8 m långt rör; räckvidd i olika kroppsställningar. De sammanslagna resultaten från samtliga aktiviteter visade att FU var bäst (påverkade resultaten minst), näst bäst var FUK som var bättre än FUKP. Delresultaten från de olika aktiviteterna visade dock inte alltid denna klara trend; varken i handgranatkastning eller skjutning fanns signifikanta skillnader. Däremot fanns signifikanta skillnader mellan samtliga utrustningar i räckvidd, nätäntring, och krypning. FUKP var sämre än både FU och FUK vid rusch 200 m med vändningar. Utrustningens effekt på upplevd fysisk ansträngning och rörelsebegränsning följde i stort samma trend som prestationerna, d.v.s. FUKP var mest, och FU minst belastande och hindrande. Resultaten visar således att det ökade skyddet försämrade prestationen och ökade belastningen på individen. Däremot kan konsekvenserna, i form av verkan och egna förluster, inte uppskattas utan ytterligare studier.