Unsteady RANS calculations for the GFSI bump. Preliminary study using EURANUS 5.3

Författare:

 • Smith Jonathan

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0814--SE

Sidor: 59

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Instationär aerodynamik
 • energiteknik
 • EURANUS
 • RANS
 • STEM
 • unsteady aerodynamics
 • energy technology
 • fluid-structure interaction
 • EURANUS
 • RANS
 • STEM

Sammanfattning

Beräkningar presenteras för instationär transonisk strömning över en oscillerande bula. Strömfältet beräknas med en instationär RANS metod och de av FFA utvecklade CFD-koden EURANUS samt turbulensmodellen EARSM. Strömlösningar presenteras i tidsdomän och som Fourierserier. Resultaten utgör preliminära förutsägelser av experiment som kommer att utföras vid Institutionen för Energiteknik, KTH, Stockholm.