Sammanställning av sekundärsplitterförsök utförda 1977-1978 med stridsdelen för RB 53 Bantam

Författare:

  • Collin Åke

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0817--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Riktad sprängverkan
  • RSV
  • sekundärsplitter
  • shaped charge
  • secondary fragment

Sammanfattning

I rapporten redovisas en sammanställning av sekundärsplitterförsök utförda 1977-1978 med stridsdelen för RB 53 Bantham. Detta sker i form av tabeller och diagram. Sammanställningen har utförts för att dokumentera det omfattande experimentella underlaget för användning till indataframtagning för verkansprogram.