Interworking of tactical ad hoc and static IP-network

Författare:

  • Thorén Pär

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0822--SE

Sidor: 59

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • ad hoc-nät
  • mobil IP
  • IPv6
  • ad hoc network
  • mobile IP

Sammanfattning

I den här rapporten har vi studerat förhållandet mellan nätverksmobilitet samt mobilitet inom ett ad hoc-nät för att stödja sömlös kommunikation mellan ett fast nät och ett autonomt rörligt taktiskt ad hoc-nät. Inom det svenska försvaret finns det flera olika ledningssystem för att leda operationer och övningar. Genom att integrera dessa i det nätverksbaserade försvaret kan högre effektivitet och bättre information uppnås. I mobila ad hoc-nät kan noder tillkomma och försvinna när positioner förändras. Problemet är man vill att noderna (eller delnäten) alltid ska kunna nås på samma IP-adress. I den här rapporten har vi antagit att Mobile IPv6 används i näten för att kunna uppnå målen. Fem taktiska scenarier har studerats analytiskt och problemen och effekterna på nätverkslagret har identifierats då ad hoc-nätet rör sig och uppkopplingspunkterna till det fasta nätet ändras. Slutsatserna är att Mobil IPv6 tillsammans med routingprotokollet AODV (ad hoc on demand vector) inte är tillräckligt för att klara av samverkan mellan det fasta nätet och ad hoc-nätet. I rapporten introducerar vi en modell som hanterar mobilitet och kan ge sömlös kommunikation över en förbindelse mellan två applikationer i det nätverksbaserade försvaret.