Rosettskannande målsökare - funktion och analys

Författare:

 • Andersson Ulrika

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0833--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • rosett
 • infraröd
 • störskydd
 • IFOV
 • TFOV
 • synfält
 • datormodell
 • rosette
 • infrared
 • countercountermeasures
 • field of view
 • model

Sammanfattning

Rosettmönstret genereras med hjälp av två optiska element som roterar åt motsatta håll. Rotationsfrekvenserna hos dessa element är avgörande för rosettmönstrets utseende, såsom antalet öglor och vidden på öglorna. Rapporten beskriver hur rosettmönstret påverkas av det rosettskannande systemets parametrar och hur systemet arbetar för att plocka ut målets position från detektorsignalen. Rosettmålsökaren utnyttjar en enda liten cirkulär detektor som söker av ett område i ett rosettformat mönster. Det område som detektorn täcker in utgör det momentana synfältet (IFOV). Om IFOV är litet blir scenen bättre upplöst, men systemets prestanda urartar om IFOV är så litet att inte hela synfältet täcks in. Beräkningar av det minsta IFOV som kan användas för att uppnå fullständig synfältstäckning beskrivs i rapporten. Två program har utvecklats under studiens gång. En modell har implementerats i Matlab och en annan i C++. I Matlab-programmet kan enskilda bilder studeras för att ge svar på grundläggande frågeställningar. I C++programmet appliceras rosettmålsökaren på en sekvens av bilder och målföljning kan därmed simuleras.