Modellering av hårdmetall som projektilmaterial

Författare:

 • Tjernberg Anders

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0834--SE

Sidor: 36

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Volframkarbid
 • hårdmetall
 • AP-projektiler
 • penetrationssimulering
 • pansarbrytande
 • tungsten carbide
 • cemented carbide
 • AP-projectile
 • penetration simulation
 • armour piercing

Sammanfattning

Simuleringar är utförda med pansarbrytande ammunition med en kärna av volframkarbid. Ammunitionen betecknas 7.62*51 mm AP8 och har utgångshastigheten ca 970 m/s. Avsikten med studien är att undersöka vilka materialparametrar som kan vara lämpliga för volframkarbid, för att simuleringarna skall stämma med praktiska skjutprov. Det fåtal materialdata som kan fås från litteraturen redovisas. Experimentella data finns för penetrationsdjup i pansarstål (Armox 500S) samt penetrationsdjup i keramskikt med bakomliggande pansarstål. Experimentella data finns även för snett projektilanslag mot tunna plåtar. Simuleringarna uppvisar en kvalitativt men ej kvantitativt korrekt beskrivning av verkligheten. Vid vinkelrätt anslag mot pansarstål till exempel, måste materialdata avseende tryckhållfastheten (för volframkarbid), sättas betydligt högre än de data som redovisas i litteraturen. Detta kan möjligen delvis bero på att materialmodellen inte innehåller något deformationshårdnande. Det kan även tänkas att projektilmaterialet har dynamiska tryckhållfasthetsdata som ligger något över de data som kan hittas i litteraturen. Vid snett anslag mot tunna plåtar visar simuleringarna att böjspänningarna i projektilen kan bli ganska stora.