Kunskapsrepresentation av doktriner och taktiskt uppträdande

Författare:

 • Suzic Robert

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0865--SE

Sidor: 64

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Informationsfusion
 • kunskapsrepresentation
 • doktriner
 • taktik
 • UML
 • modellering
 • information fusion
 • knowledge representation
 • doctrines
 • tactics
 • UML
 • modelling

Sammanfattning

En studie och kunskapsrepresentation av doktriner på operativ, taktisk och stridsteknisk nivå, med fokus på mekaniserade förband har genomförts. Denna rapport är ett första steg i processen där metodiken för doktrinmodellering utvecklas. Syftet med doktrinmodellering är att stödja framtida informationsfusionsprocesser med apriorikunskap om fiendens taktiska uppträdande. Det finns många oförutsägbara faktorer som kan spela en avgörande roll i krigföring. En viktig iakttagelse som gjordes under denna studie är att osäkerheten ökar dramatiskt när första skottet har avlossats och det blir svårt att bygga modeller som modellerar strid och som samtidigt ger tillräckligt goda förutsägelser om förväntat taktiskt uppträdande. Första steget vid modellering för informationsfusionsprocessens behov är modeller av taktisk uppträdande före och efter strid. Denna rapport beskriver hur doktriner kan representeras i termer av klasser och relationer med hjälp av Unified Modelling Language (UML). Förutom detta ges det ett exempel