Rymdverksamhet vid FOI

Författare:

 • Lindström Sandra

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0867--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • rymd
 • inventering
 • verksamhet
 • satellit
 • GPS
 • uppskjutning
 • space
 • inventory
 • activities
 • satellite
 • launch
 • Systemteknik

Sammanfattning

Denna rapport utgör en sammanfattning av en inventering av rymdverksamhet vid FOI. Syftet med denna sammanställning är att klargöra för FOIs uppdragsgivare vilka verksamhetsområden inom begreppet rymd där FOI har kunskap och kompetenser. En annan anledning är att upplysa medarbetare på FOI om vilka projekt som pågår så att dubbelarbete kan undvikas vilket förhoppningsvis också kan stärka samarbetet inom FOI på rymdområdet. Inventeringen av nuvarande rymdverksamhet (1995-2003) som skickades ut i form av ett frågeformulär till alla institutioner på FOI vände sig till alla som har jobbat eller jobbar med rymdrelaterade frågor såsom rymdfysik, satellitdata, satellitstruktur, länken mellan satellit och markstation, markstation och så vidare. Undersökningen visade att pågående rymdrelaterad verksamhet täcker in utveckling av framdrivningssystem och drivämnen, forskning kring lasertändsystem av explosivämnen för separationsanordningar, laserkommunikation, haveriutredning av Ariane 5-raketen, studier för Försvarsmakten relaterat till nyttan av satellitsystem i det nätverksbaserade försvaret, analys kring störning av navigeringssystem och studie av samverkande satelliter.