Mätningar av bistatisk radarmålarea hos en cylinder

Författare:

  • Gustafsson Nils
  • Haapalahti Gustav
  • Herberthson Magnus

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0870--SE

Sidor: 41

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • bistatisk målarea
  • cylinder
  • bistatic radar cross-section

Sammanfattning

I denna rapport redovisas mätningar av bistatisk radarmålarea hos en cylinder. Mätningar har skett mot dels en metallcylinder, dels en cylinder klädd med dämpmaterial. Cylinderns längd har varit 1 m och dess diameter 10 cm. Använda frekvenser har legat kring 10 GHz och mätningarna har mätt bistatiska vinklar upp till 170°.