Naturliga bakteriella biosensorer för detektion av landminor

Författare:

 • Brzezinski Peter
 • Smirnova Irina
 • Sarholm Lena

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0876--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Bakterier
 • sensor
 • detektion
 • explosivämnen
 • landminor
 • bacteria
 • sensor
 • detection
 • explosives
 • land mines

Sammanfattning

En studie för att detektera minfält med hjälp av bakterier pågår. Det är ett nytt grepp att försöka få naturligt förekommande bakterier att ställa om sig till att äta explosivämnes-relaterade substanser i jorden och att därefter få bakterien att fluorescera. Ett annat användningsområde kan vara att detektera explosivämnesrester vid återställandet av gamla skjutplatser och fabriksområden.