The communication channel in urban operations - A first survey

Författare:

 • Waern Åsa
 • Johansson Peter
 • Lundborg Bengt
 • Löfsved Elisabeth
 • Sakari Per

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0884--SE

Sidor: 28

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • vågutbredning
 • urban miljö
 • radio
 • laser
 • modellering
 • wave propagation
 • urban environment
 • radio
 • laser
 • modelling

Sammanfattning

Militära operationer i urban miljö innebär att soldater, oftast till fots, rör sig utomhus, inne i byggnader och under marknivå i kulvertar. Lägesuppfattning är av stor betydelse och position och status på gruppmedlemmarna är viktig information för varje enskild soldat. Kommunikation är därför av stor betydelse för spaning och ledning och trådlös överföring är en viktig komponent med radio som främsta medel. Fri optisk kommunikation (FSO) kan vara ett alternativ till radiokommunikation i urban miljö tack vare störtåligheten, smygegenskaper, hög bithastighet samt att vare sig licens eller frekvensallokering behövs. Dock skall man vara medveten om att atmosfärseffekter, turbulens och dämpning, begränsar användandet av fria optiska länkar. Även radiokanalen sätter begränsningar för dagens och framtida trådlösa kommunikationssystem. En grundläggande förståelse för vågutbredning är viktig. När man beräknar vågutbredningen måste man ta hänsyn till flera mekanismer, typ transmissionsförlust, tidsfördröjning, fas, spridning och korrelationsbandbredd.