Lifetime expectancy test of RB 77 rocket engine

Författare:

 • Lundgren Jonas
 • Eiderfors Bengt
 • Eldsäter Carina

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0890--SE

Sidor: 19

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Glasomvandlingstemperatur
 • hårdhetsprov
 • mikrokalometrimätning
 • reometerprov
 • glass transition temperature
 • hardness
 • thermal stability
 • shear modulus

Sammanfattning

Denna rapport redovisar livslängdsstatusen hos raketmotorn tillhörande RB 77 HAWK som vid denna provning uppnått en ålder av 24 år. Följande prover har genomförts: Glasomvandlingstemperaturmätning, mikrokalorimetrimätning, reometerprov och hårdhetsprovning av krutet. En röntgenundersökning har utförts för att säkerställa att inga sprickor eller släppningar har skett hos den tappade motorn. En invändig okulärkontroll med hjälp av ett endoskop och utvändigt med fotodokumentation har också genomförts. Provbränning av motorn genomfördes vid en motortemperatur av ca 15 °C där dragkraften har registrerats. Alla undersökningar och provningar visade ett för åldern normalt resultat.