Continuing numerical simulations of the flow in a closed electrothermal-chemical bomb

Författare:

  • Berglund Magnus
  • Larsson Anders

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0891--SE

Sidor: 15

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Innerballistik
  • numerisk simulering
  • elektrotermisk-kemisk
  • ETC
  • interior ballistics
  • numerical simulation
  • electrothermal-chemical
  • ETC

Sammanfattning

Fortsatta numeriska simuleringar av strömningen i en sluten elektrotermisk-kemisk bomb har genomförts. Arbetet har koncentrerats på numerisk stabilisering av beräkningskoden, lokal beräkningsnätsförfining, och implementationen av en "boosterladdningsemulator". En första uppsättning av rutiner för att hantera deponering av elektrisk energi har också implementerats.