Ten presentations at the Norwegian-Swedish defence research environmental meeting 2002

Författare:

 • Ahlberg Mats (Ed.)

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0901--SE

Sidor: 19

Skriven på: Other

Nyckelord:

 • Miljöproblem
 • radioaktivt avfall
 • hälsorisker
 • riskvärdering
 • industrikemikalier
 • livscykelanalys
 • blyfri ammunition
 • återvinning
 • buller
 • toxikologi
 • marin förorening
 • explosivämnen
 • försvar
 • environmental problems
 • radioactive waste
 • health risks
 • risk assessment
 • industrial chemicals
 • life cycle analysis
 • lead free ammunition
 • reuse
 • noise
 • toxicology
 • marine pollution
 • explosives
 • defence

Sammanfattning

Rapporten innehåller sammanfattningar av nedanstående tio föredrag som presenterades vid ett norsk-svenskt möte med försvarsmiljöforskare i Ursvik, Stockholm, den 24 oktober 2002. AMEC - Arctic Military Environmental Cooperation, Thor Engøy, FFI Oslo. Miljökartor som operativt stöd vid internationella insatser, Birgitta Liljedahl och Christina Edlund, FOI Umeå. Risikovurdering av farlige industrimaterialer i Kosovo, Johan Aa Tørnes, FFI, Oslo. Två miljösystemanalytiska verktyg, Elisabeth Hochschorner, KTH och FOI Stockholm. Miljømessige vurderinger av blyfri ammunisjon - Utvaskningsforsøk med forurenset jord, Arnljot Strømseng, FFI Oslo. Återvinning av explosivämnen, Joakim Hägvall, FOI Grindsjön. MILSTØY (et beregningsverktøy), Nils Ivar Nilsen, Forsvarsbygg Oslo. Toxicitetstest med Nitocra spinipes - Effekt av TNT-förorenat sediment, Rune Berglind och Mona Koch, FOI Umeå. Studier av marine forurensninger, Arnt Johnsen, FFI Oslo. Projektet Miljökonsekvensanalyser vid FOI-NBC-skydd i Umeå, Jan Sjöström, FOI Umeå.