Xenon air activity concentration analysis from coincidence data

Författare:

  • Axelsson Anders
  • Ringbom Anders

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0913--SE

Sidor: 25

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Xenon

Sammanfattning

Rapporten innehåller en kort sammanfattning av de formler, definitioner, storheter och metoder som används för att beräkna koncentrationer och detektionsgränser för atmosfäriska xenonprov från det svenska automatiska xenoninsamlingssystemet (SAUNA).