Hjälpmedel och programvarustöd för operatörsstyrd plattformssamverkan

Författare:

  • Strömberg Dan
  • Lantz Fredrik

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0932--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • plattformssamverkan
  • operatörsstöd
  • resurstilldelning
  • agentmodeller
  • platform cooperation
  • operator support
  • resource management
  • agent modelling

Sammanfattning

Operatörer i rörliga plattformar måste ofta kunna samverka med operatörer i andra plattformar för att kunna utföra sina uppdrag, till exempel i behovssammansatta förband. Detta innebär att operatören, förutom förmågan att hantera sitt eget fordon, också måste kunna utföra plattformsinteraktion. Ett exempel på sådan samverkan är resursdelning, där en operatör utnyttjar sensorer på andra plattformar än sin egen. Detta måste ske på sätt som dessa tillåter. Hur en sådan "strategi för tillåtelse" kan utformas diskuteras i del 1 av denna rapport. Komplexa stridsplattformar av olika typ måste - i en nätverksorienterad försvarsmakt - kunna samverka med varandra på nya sätt. Detta kräver en ny typ av ledningssystem på plattformsnivå, byggda utifrån gemensamma principer. Att varje enskild plattform när som helst kan bli lagmedlem i en nybildad plattformsgruppering ställer nya krav på ledningssystemet. Nya funktioner för plattformsinteraktion måste kunna införas, interaktion måste kunna utföras med många olika typer av plattformar och all typ av plattforms-interaktion ska kunna styra av operatörerna i plattformarna. För att bygga dessa kommunikativa förmågor behövs plattformsöverskridande och plattformsoberoende principer. OODA-loopbegreppet (Observe-Orient-Decide-Act) kan utgöra en grund för denna typ av system. Hur detta kan utföras praktiskt skissas i del 2 av denna rapport.