Tyngdpunktsföljning - en förenklad modell av radarföljning

Författare:

 • Klum Peter
 • Bergström Lars
 • Nordin Morgan
 • Rixon Kjell

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0938--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • simulering
 • radarföljning
 • remsor
 • realtidssimulering
 • simulation
 • radar tracking
 • chaff
 • real-time simulation

Sammanfattning

Rapporten presenterar en förenklad simuleringmetodik av radarföljning. Genom att nyttja mekanikens definition av tyngdpunkt, på de målareor en radarsensor har att hantera, har en tidseffektiv sensormodell utvecklats som ger möjlighet att hantera många mål och även telekrigåtgärder. Den förenkling som presenteras kan vara användbar t ex i träningssammanhang där realtidskrav föreligger och när telekrigeffekter skall studeras. I rapporten presenteras hur sensormodellen i simuleringsmodellen ChfDuel II (simulering av remsavhakning mot följeradar) är implementerad samt några exempel på olika simuleringar. En jämförelse mellan simulering med tyngdpunktsföljarprincip och verklig radarföljning mot ett remsavhakande flygplan visar att tyngdpunktsprincipen för radarföljning är användbar i detta sammanhang. Metodiken är en kraftig förenkling av verkligheten och bör därför användas med förstånd. I stället för att modellera en radarsensors konstruktion, modelleras istället sensorns förväntade egenskaper (generisk modell). Metodiken kan dock kombineras med mer detaljerade sensorbeskrivningar där så erfodras.